GİZLİLİK

Sohbetbizde.net, yalnızca hizmetlerin sağlanması için gerekli olan kişisel verileri toplar ve saklar. Kullanıcı, kişisel hesaptaki kişisel verileri düzenleme işlevini kullanarak kendisine veya bir kısmına sağlanan kişisel bilgileri ve gizliliğinin parametrelerini istediği zaman değiştirebilir (güncelleyebilir, tamamlayabilir).

 

Sohbetbizde.net, kullanıcının kişisel bilgilerini yetkisiz veya kazara erişim, imha, değişiklik, engelleme, kopyalama, dağıtım ve üçüncü şahıslara karşı diğer yasa dışı eylemlerden korumak için gerekli ve yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

 

Sohbetbizde.net, kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:
http://www.sohbetbizde.net./ sitesiyle yapılan anlaşmalar ve sözleşmeler altında tarafın kimliği kullanıcıya kişiselleştirilmiş hizmetler ve hizmetler sunmak amacıyla kullanılabilir.
Sitenin kullanımı, hizmetlerin sağlanması ve ayrıca kullanıcıdan gelen taleplerin ve uygulamaların işlenmesi ile ilgili bildirimlerin, taleplerin ve bilgilerin gönderilmesi dahil olmak üzere kullanıcıyla iletişim sağlanabilir.
Proje kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı, yeni hizmet ve hizmetlerin geliştirilmesi, reklam materyallerini hedeflemek amacıyla kullanılabilir.

 

Verilere dayalı istatistiksel ve diğer çalışmalar yapmak için kullanılabilir.
Sohbetbizde.net, belirli hizmetlerin iç düzenlemelerine uygun olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini saklar.
Kullanıcıdan alınan bilgiler gizlidir ve kullanıcının sınırsız sayıda kişiye genel erişim için kendisi hakkında bilgi vermesine gönüllü olarak rıza göstermesi durumları haricinde kesinlikle korunmaktadır.

 

Sohbetbizde.net, aşağıdaki durumlarda kullanıcının kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara aktarma hakkına sahiptir:
Kullanıcı, bu tür eylemlere rıza gösterdiğini belirttiğinde.
Aktarım, kullanıcının belirli bir hizmeti kullanmasının bir parçası olarak veya kullanıcıya bir hizmet sağlamak için gerektiğinde.

 

Aktarım, Türkiye tarafından veya diğer geçerli yasalar tarafından, yasayla belirlenen prosedür çerçevesinde sağlanır.
Bu tür bir devir, satışın veya başka bir iş devri işleminin bir parçası olarak (tamamen veya kısmen) gerçekleşirken, kendisi tarafından alınan kişisel bilgilerle ilgili olarak bu politikanın şartlarına uyma yükümlülüklerinin tamamı devralana aktarılır.

 

Kullanıcının Sohbetbizde.net hizmetleri için Kullanıcı Sözleşmesini ihlal ettiği durumlarda Sohbetbizde.net veya üçüncü şahısların haklarını ve meşru çıkarlarını koruma olasılığını sağlamak için kullanılabilir.
Sohbetbizde.net, bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Mevcut baskıda değişiklik yaparken, son güncellemenin tarihi belirtilir. Politikanın yeni versiyonu aksi belirtilmedikçe, Politikanın yeni versiyonu yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

error: Content is protected !!